Nápověda

Trasy všech zakreslených inženýrských sítí nelze brát jako závazné bez ověření a vytýčení našimi pracovníky. Především průběhy přípojek jsou většinou fiktivní.

Zobrazení průběhu sítí

Můžete si zdarma prohlédnout průběhy vodovodních a kanalizačních sítí.

Potřebuji vyjádření o existenci sítí

Toto stanovisko slouží pouze k vyjádření o existenci inženýrských sítí jako podklad pro informaci o území a ke zpracování příslušné projektové dokumentace, nikoli jako stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, změně užívání stavby nebo změně využití území.

Žádost o vydání stanoviska

Žádost o vydání stanoviska. Zatím pouze pro stanovisko k přípojce plynovodní, elektro a kabelová tv.

Přihlášení / registrace

Pro uživatele, kteří potřebuji vyjádření o existenci sítě častěji. Není nutné pak vyplňovat údaje žadatele.